Olympus VVS tilbyr alle typer rørleggertjenester:

 • Opppusing av bad
 • Flytting av kjøkken
 • Bytte varmtvannsbereder
 • Bytting av stoppekran, hovedvannrør, vannmåler og reduksjonsventil
 • Bytte sluk /soilrør
 • Automatisk vannstopper – Lekkasjesikring
 • Varmepumper
 • Vannbåren gulvvarme til alle rom
 • Serviceoppdrag
 • Rehabilitering av gammelt anlegg
 • Utbedring og begrensning av skader

Vennligst ta kontakt med oss dersom dere lurer på noe eller ønsker å bestille en av våre tjenester.

Les mer om noen av tjenestene våre